COLUMNIST

Von Solo is de vaste donderdag columnist op POMgedichten.nl.

Wekelijks publiceert Von hier zijn column. Al meer dan 400 weken ontboezemt Von zijn diepste roerselen voor u.


Onder de link actualiteiten op de startpagina leest u wekelijks de nieuwste column.